کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۴ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۳)