کلاس انلاین استارت زودتر یازدهم جلسه ۲۳ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۰۶)