کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۷ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۳.۱۱)