کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲ دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۰۷)