کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۸ دکتر اخی (۹۹.۱۰.۲۳)

دوستان عزیز به دلیل قطعی برق در بیشتر مناطق شهر، کلاس جبرانی روز جمعه همین هفته در ساعت ۱ برگزار خواهد شد