کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۶ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۵)