کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۵ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۸)