کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۴ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۱۱)