کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۳ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۰۴)