کلاس انلاین استارت زودتر دوازدهم جلسه ۲۱ دکتر اخی (۹۹.۰۸.۲۰)