کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۲۱ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۲۰)