کلاس انلاین استارت تیرماه یازدهم جلسه ۱۹ دکتر اخی (۹۹.۰۹.۰۶)