جلسه ۷ کلاس استارت زودتر یازدهم دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۳.۱۹)