جلسه ۲ کلاس استارت زودتر یازدهم دکتر اخی (۱۴۰۰.۰۲.۱۵)