نظریه ی اتمی جان دالتون-تاریخچه ی نظریه و بندهای آن

جان دالتون شیمیدان و فیزیکدان بریتانیایی بود. که در ۶ سپتامبر سال ۱۷۶۶ در ایگزفیلد کامبرلند در انگلستان چشم به جهان گشوده معروفیت او بیشتر بخاطر پیشگامی او در نظریه اتمی است.

از جمله دلایل شهرت او به جز نظریه اتمی میتوان به کشف دلیل کوررنگی اشاره کرد.

نظریه-جان-دالتون

تاریخچه نظریه‌ جان دالتون

نخستین نظریه اتمی را به طور معمول از آن یونانیان باستان می‌دانند. نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس ( قرن پنجم ق . م ) مدعی آن است که تقسیم پی در پی ماده در نهایت به اتم هایی می‌رسد که امکان تقسیم بیشتر ندارد. ارسطو ( قرن چهارم ق.م ) نظریه اتمی را نپذیرفت. او باور نداشت که بطور فرضی ماده بی‌پایان به ذرات کوچکتر تقسیم می‌شود.

وی درسال ۱۸۰۳ در ۷ بند نظریه اتمی خود را بیان نمود که با علم امروزه فقط ۳ بند از آنها را تصدیق میکنیم.

ماده از ذره های تجزیه ناپذیری به نام اتم ساخته شده است.

البته امروزه تمامی افرادی که تا دبیرستان تحصیل کرده اند میتوانند این بند را رد کنند زیرا که اتم تشکیل شده از ذرات ریز تری به نام پروتون، نوترون و الکترون است

همه ی اتم های یک عنصر مشابه یک دیگرند.

خوب همانطور که قبلا اشاره کردیم تحصیلات دبیرستان امروزه یعنی قرن ۲۱ بسیار متفاوت از نظریه هایی است که در قرن ۱۸ مطرح میشده اند بنابراین این بسیار عادی است که نظریه های قرن ۱۸ با سواد دبیرستان رد شوند.

از جمله نظریه ها میتوان به بند ۲ نظریه اتمی اشاره کرد که طبق گفته دالتون اتم های یک عنصر مشابه اند ولیکن ما میدانیم که هر عنصر دارای ایزوتوپ های طبیعی یا ساختگی متفاوت است که هریک دارای جرم های متفاوت است.

اتم ها نه به وجود می آیند و نه از بین می روند.

این را نیز رد میکنیم. اتم های پرتوزا میتوانند تبدیل به اتم های سبک تر شوند. مانند واکنش های دما بالا و پرفشاری که در خورشید رخ داده و اتم های هلیوم را تبدیل به اتم های هیدروژن کرده است.

اتم عنصر های مختلف جرم و خواص شیمیایی متفاوتی دارند. (جان دالتون)

این اولین بندی است که ما آن را رد نمیکنیم. طبق علمی ک امروزه به آن دست یافته ایم این نظریه ای صحیح است ولی ممکن است طبق علم آیندگان این نیز رد شود.

اتم عنصر های مختلف به هم متصل می شوند و مولکول ها را به وجود می آورند.

نمک، ترکیبی که این نظریه را رد میکند. ترکیب سدیم و کلر مولکول تشکیل نمیدهند. بلکه از کنار هم قرار گرفتن دو اتم و ترکیب آنها شبکه یونی تشکیل میشود. گاهی ممکن است اتم ها با هم ترکیب شوند و مولکول تشکیل ندهند. به بیانی نمیتوانیم بگوییم که حتمن مولکول تشکیل خواهد شد. بلکه تشکیل یک شبکه یونی بدهند که اتم های آن تعداد مشخصی ندارد.

در هر مولکول از یک ترکیب معین همواره نوع و تعداد نسبی اتم های سازنده ی آن یکسان است. به عوان مثال هر مولکول آب همواره شامل دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن است.

امروزه عقیده ما و نظر جان دالتون یکی است. ولی همانطور که در بند قبل گفتیم این عقیده ممکن است همیشگی نباشد.

واکنش های شیمیای شامل  جابجایی اتم ها یا تغییر در شیوه ی اتصال آن ها در مولکول ها است. در این واکنش ها اتم خود تغییری نمی کند.

خوب این نیز مورد آخر از نظریه اتمی است و مورد آخر از هم عقیدگی علم اکنونی با دالتون.

با مدل هسته ای رادرفورد آشنا شوید:https://farazdanesh.com/ernest-rutherford-and-his-atomic-theory/