چگونه رابطه پایدار تر خواهد شد

چگونه رابطه پایدار تر خواهد شد

نیاز به یک رابطه یکی از اساسی ترین نیاز هاییست که میتوان برای انسان ها شمرد چون انسان به طور ژنتیکی اجتماعیست و از رابطه و امنیت رابطه یعنی نداشتن ترس اتمام عاطفه موجود در یک رابطه لذت میبرد.

ما با داشتن روابطی سالم ، میتوانیم اعتماد به نفس و همینطور احساسی مملو از عواطف خوشایند را برای خود ذخیره کنیم و از داشتن احساس خوشایندی و خود مقبولی نزد خودمان لذت ببریم.

و اما یک رابطه خوب چگونه به دست خواهد آمد

اول به خاطر داشته باشید که رابطه خوب ساختنی است و شما هیچ وقت وارد رابطه ای نخواهید شد که از همه جهات ایده آل باشد هر رابطه ای نیاز به تغییرات دارد تا به ایده آل بودن نزدیک شود

و اما تغییرات به چه شکل باید باشند تا بتوانیم حساب عاطفیمان را همیشه پر نگه داریم .

مهربانی های ساده و کوچک به رابطه کمک میکنند

مهربانی های ساده و کوچک

تشکر و قدردانی و احوالپرسی و تحسین این ها مهربانی هایی ساده و کوچک هستند ، بعضی از اشخاص با غریبه ها و رهگذران بهتر از نزدیکان و عزیزان خود رفتار میکنند . اغلب زندگی خصوصی خودشان در حال از هم پاشیدن است ولی آن ها همچنان غریبه ها را به آشناها ترجیح میدهند و در نتیجه با آشنایان و نزدیکان خود از جایگاه کلافگی و ناکامی خود رفتار میکنند و با عدم مهربانب حساب عاطفی خود را خالی میکنند و رابطه نزدیکانشان را به عنوان یک اصل مهم آرامش مهم نمیدانند.

صداقت

به همین سادگی در رابطه خود با نزدیکانتان صادق باشید همین کافیست ، البته صادق بودن فقط به معنای دروغ نگفتن نیست صادق باشید هم با خودتان و هم با کسانی که با آن ها رابطه دارید به حرف ها و وعده های خود پایبند باشید پایبند بودن به وعده ها یکی از اصول صداقت است هیچ چیز زننده تر از این نیست که در یک رابطه شما به حرف هایی که میزنید پایبند نباشید زیرا طرف مقابلی که آن سوی رابطه با شما قرار دارد هیچ گاه نمیتواند به شما و حرف هایتان اطمینان کند

صداقت میتواند به رابطه شما بوی آرامش بدهد

مدیریت انتظارات

یکی از بنیادی ترین ریشه های اختلافات در روابط انتظاراتی است که شما از طرف مقابل دارید ، انتظاراتتان باید منطقی باشد به این شکل که شما وقتی رابطه ای با کسی دارید حتی روابط خانوادگی و حتی با نزدیکانتان باید باور داشته باشید که آن ها وظیفه پشتیبانی از شما را ندارند و شما فقط خودتان در قبال مشکلاتتان موظف هستید

وفاداری

فرض کنید شما با من رابطه ای دارید و من وقتی با شما حرف میزنیم شروع به بدگویی راجع به کس دیگری میکنم ، آیا فکر این که شاید در غیاب شما هم راجع به شما همین کار را بکنم شکا را اذیت نخواهد کرد؟ کسانی که نسبت به غایبان وفادارند به حاضران نیز وفادار خواهند بود.

تمامیت

تمامیت کمی بالاتر از صداقت است صداقت یعنی انطباق واقعیت با کلاممان ولی تمامیت یعنی انطباق کلاممان با واقعیت به عبارت ساده تر یعنی عمل کردن به کلام خود، شما فرض کنید همیشه ار مهربانی و امیدوار بودن حرف میزنید ولی در وجود شما مهربانی و امید جایی ندارد پس شما گرفتار به دورویی خواهید شد ، اگر کسی در نزد شما راجع به نفر سومی بدگویی میکند بهتر است بگویید چقدر به نکات خوبی اشاره کردید بهتر است با خود آن فرد هم در میان بگذاریم ، شاید بتوانیم کمکی با او کرده باشیم در این صورت شما تمامیت وجودی خود را به دست می آورید و کلامتان را با وقعیت منطبق میکنید

ساده و راحت معذرت خواهی کنید

خیلی راحت معذرت خواهی کنید هر گاه یکی از پنج گام بالایی را نتوانستید اجرا کنید و دچار اشتباهی در زندگی خود راجع به رابطه ای که دارید شدید معذرت خواهی کنید و اشتباهتان را به گردن بگیرید و به این باور ایمان داشته باشید که هیچ معذرت خواهی اشتباه نیست بلکه برعکس اشتباه پنهان کاری و انکارمشکلات است این انکار اغلب به خاطر غرور اتفاق می افتد و موجب دلیل تراشی از طرف شما میشود و این دلیل تراشی های بی موقع و کاملا بی هدف شما را دچار مشکل خواهند کرد

نه مشتاق تنهایی باشید و نه از تنهایی بترسید شما به تنهایی میتوانید رنگ زندگیتان را سبز نگه دارید

حامد دانش فراز( روانشناس بالینی)

حامد دانش فراز

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

سه × چهار =