چند ساعت مطالعه کنیم؟

چند ساعت مطالعه کنیم؟

چند ساعت باید مطالعه کرد؟ سوالی بسیار پر تکرار است که اکثر داوطلبان کنکور به دنبال جواب آن می باشند.

دلیل اینکه افراد جواب های مختلفی برای این سوال می دهند :

این است که، همه ی افراد توانایی های یکسانی و این توانایی فقط مختص یادگیری نیست .

اغلب ماهیتا در اکثر توانایی های جسمی و روحی متفاوت اند.

بلکه افراد مختلف  در سرعت مطالعه کردن،  در وضعیت اموزشی در سالیان گذشته، در امکانات و شرایط مانند معلم و کلاس و… تفاوت دارند.

که این تفاوت ها ساعات مطالعه ی متفاوتی را برای افراد به ارمغان می آورد.

که نتیجه ی آن رتبه ها و قبولی های متفاوت در کنکور می شود

این تفاوت سبب ایجاد شرایطی برای رقابت نا برابر در کنکور میشود.

اما هر کسی می تواند با سخت کوشی این نابرابری ها را جبران کند.

هرکسی می تواند ساعت مطالعه ی خود را در طول روز با توجه به وضعیت خود تغییر دهد.

برای این هدف شما می توانید مراحل زیر را انجام دهید:

اگر فرض کنیم شما در آزمون های دو هفته یکبار کانون قلمچی آموزش شرکت می کنید،بعد از ظهر جمعه ی روز آزمون برای ۱۳ روز بعد برنامه ریزی کنید.

مرحله اول

دراولین مرحله با در نظر داشتن برنامه ی راهبردی مشخص کنید.

که برای آزمون بعدی چه مباحثی از چه کتابی باید مطالعه شود .

یعنی اینکه چند صفحه از کتاب مربوط به آن درس را بخوانید یا چند تست بزنید. تا به مهارت لازم برای پاسخ به سوالات در جلسه ی آزمون برسید .

مرحله دوم

در مرحله ی بعد پس از اینکه تعیین کردید چه حجمی از مطالب باید خوانده شود. با توجه به توانایی و استعداد خود برآورد کنید این مطالب چه ساعتی را برای  مطالعه به خود اختصاص می دهند. مثلا اینکه اگر فرض کنید درس عربی دوساعت را برای لغات، ۱ساعت برای قواعد و … وقت می گیرد. مثلا بر فرض در آخر پیش بینی می کنید که درس عربی ۹ساعت برای مطالعه زمان می خواهد.

مرحله سوم

و در مرحله ی دیگر ساعات مطالعه ی مورد نیاز برای کل دروس را باهم جمع کنید. و برای ۱۳ روز آینده بنا به شرایط و زمان آزاد هر روز تقسیم کنید. حال به طور تقریبی زمان مطالعه ی نیازی برای هر روز را در اختیار دارید. و می توانید طبق آن و با یکم پس و پیش کردن جلو بروید.

*در ابتدا ممکن است تخمینتان زیاد دقیق نبوده و با مشکل مواجه شوید. ولی به مرور زمان به مهارت کنترل زمان دست می یابید و می توانید زمان خود را در دست گرفته و آن را کنترل کنید.

فرشته ارشاد فرکار

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

18 − سه =