اعتماد به نفس ، مبارزه ای برای دیده شدن

اعتماد به نفس ، مبارزه ای برای دیده شدن

تا به حال شاید حداقل فقط یک بار برای هرکسی اتفاق افتاده باشد که در میان حرف ها و حتی درد و دل ها و یا میان توجیه شکست های زندگی کسی وقتی نشسته اید کلمه اعتماد به نفس را شنیده باشید.

و بلافاصله بعد از شنیدن کلمه اعتماد به نفس به معنی و مفهوم آن فکر کرده اید

اعتماد به نفس چون به طور سرشتی برای هرکسی دارای مجهولاتی است و تعریف مشخصی ندارد

پس میتوان راحت از آن به عنوان یک مکانیسم دفاعی برای فرار از شکست هایمان و مواجهه شدن با موقعیت های استرس زا استفاده کرد ٫

شما ناخواسته از اعتماد به نفس برای خودتان سقفی درست کرده اید که مانع پرواز شما میشود

و یک درماندگی آموختع شده را برایتان به ارمغان آورده است.

اما اعتماد به نفس چیست؟

برای پی بردن به چیستی هر مجهولی یکی از راحت ترین راه های ممکن

تجزیه آن به موارد کوچکتر است در این جا میتوانیم از اعتماد شروع کنیم

اعتماد در فرهنگ های مختلف مثل دهخدا و معین به معنای تکیه کردن به پشت به یک جایی است و یا پشت گرمی

یکی از معانی اعتماد به صورت لغوی است

پس اعتماد یعنی تکیه دادن به جایی٫ ولی جایگاهی محکم برای تکیه دادن یکی از اولویت هایی است که باید حتما جدی گرفته شود٫

زندگی مثل طبیعت بیرون است تفاوت خاصی ندارد

شما فرض کنید در پرتگاهی زیبا رو به دریا ایستاده اید و به درختی  تکیه داده اید اگر درخت بشکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

ولی در زندگی و اتفاقاتی که هر رزو برایمان می افتد محکم ترین تکیه گاه برای تکیه کردن و لذت بردن چیست؟

در این جا خواهیم رسید به کلمه دیگری که از تجزیه اعتماد به نفس برایمان حاصل شد

یعنی نفس

منظور از نفس برای کسانی که انگلیسی میدانند در یک کلمه self  است

یعنی خودتان به همراه شخصیت و باور هایتان که در درون اعماق وجودتان نقش بسته است ٫

پس اعتماد به نفس به صورت تعریفی واضح میشود تکیه کردن در پرتگاه های زندگی به باور های محکم و استوارتان

و داشتن تکیه گاهی در ارتفاع ترس از سقوط را به لذت از ارتفاع و لذت از نقش پرواز تغییر میدهد

اعتماد به نفس راهی آسان برای موفقیت

باور های شما کمی محکم تر از تفکر هایتان است

به طور کلی اگر شما تمام رفتار هایتان را در نظر بگیرید به باور خواهد رسید

به طوری که باور های شما احساس هایتان را و احساس های شما رفتار هایتان را شکل میدهند

به طور مثال در حضور یک موقعیت ترسناک در زندگی

اول باور شما که موقعیت را برایتان تعریف میکند وجود دارد

و بعد از باورتان احساس ترس به وجود می آید و این احساس ترس رفتار فرار کردن از موقعیت را در شما ایجاد خواهد کرد.

گفتیم که باور ها کمی عمیق تر از تفکراتمان هستند

ولی میشود با تفکر صحیح ٫باوری صحیح را برای همیشه در خودمان تزریق کرد

شناختن تفکر های مسموم یا غلط راه آسانی نیست

ولی در کل هر تفکری که شما را آزار میدهد به احتمال زیاد تفکری غلط است من چند نمونه از تفکر های غلط که رایج هستند را برایتان خواهم گفت تا با آن ها آشنا شوید و تغییرشان دهید.

اول

یکی از تفکر های غلط ایجاد هدف های بزرگ و غیر قابل دسترس است ٫

شما باید همانطور که در برنامه ریزی گفته شد هدف های بزرگ را به هدف های کوچک تبدیل کنید

و برای رسیدن به آن ها فکر کنید

اگر از همان ابتدا فقط به هدف نهاییتان فکر کنید فقط در اوج بلند پوازی های خودتان غرق خواهید شد و این سمی برای اعتماد به نفس است چون رسیدن به هدف هرچند کوچک باعث افزایش اعتماد به نفس میشود

دوم

تفکری به این عنوان که شما خودتان به تنهایی نمیتوانید کاری را انجام دهید و یا این که از تنهایی با خودتان حرفی برای گفتن ندارید و تنهاییتان را به فکر پر کردن تنهاییتان با دیگری پر میکنید به زبان ساده تر وابسته نباشید و خودتان را به طور کاملا مستقل باور کنید به قول اگزستانسیالیت ها تنهایی اضطرابیست که باید آن را قبول کرد نه این که با وابستگی به جنگ آن رفت.

سوم

یکی دیگر از تفکر های غلط به خصوص در فرهنگی که ما زندگی میکنیم دنبال مقصر گشتن برای اشتباهات زندگیست از همان اوایل کودکی وقتی زمین میخوردیم و زمین را برایمان کتک میزدند که مقصر افتادن ما باشد و ما آرام میگرفتیم ٫ مسیولیت ناپذیری را یاد گرفته ایم ولی برای داشتن باوری محکم باید مسیولیت پذیر اتفاقات زندگی باشیم و به جای فرار از مشکلات با آن ها مواجهه و مبارزه کنیم

و هزاران تفکر غلط که میتوان شمرد شما نیز تفکر هایی که فکر میکنید اشتباه است و اعتماد به نفستان را خدشه دار میکند بنویسید و با آن مبارزه کنید میتوان گفت تنها راه حل تقویت اعتماد به نفس تقویت باورهایتان است ما بقی راه حل ها ممکن است فقط صورت مساله را حل کنند

حامد دانش فراز (روانشناس بالینی)

حامد دانش فراز

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

18 + 14 =