تمرکز،آرزویی دست یافتنی

تمرکز،آرزویی دست یافتنی

تمرکز

خوب این روزها بین دانشجویان حرف از حافظه زیاد به گوش میرسد و تمرکز یکی از اولویت های مهم برای داشتن حافظه ای فعال است

اما چگونه میشود تمرکز کرد

در سال های اخیر متاسفانه با توجه به این که دغدغه های دانش آموزان مشخص بود تعدادی از تبلیغات راه افتادند مبنی بر اینکه میتوانند روی حافظه شما معجزه کنند

ولی هیچ وقت این چنین نبوده و کسی نمیتواند به صورت معجزه وار و غیر منطقی روی حافظه شما تاثیر مثبتی بگذارد

تفویت حافطه اصول علمی مهمی دارد که تمرکز یکی از راه های علمی تقویت حافظه است

و در این مطلب به صورت خلاصه شرح خواهیم داد.

تمرکز راهی برای موفقیت

گام اول

خوب گام اول برای این که بتوانید روی مطلبی تمرکز کنید

این است که شما به مطلبی که مشغول خواندن آن هستید توجه داشته باشید و حواستان به صورت شش دانگ فقط به متن کتاب باشد

گفتنی است یکی از راه های تبدیل حافظه کوتاه مدت به بلند مدت توجه فعال است

به صورتی که اگر شما به مطلبی توجه کافی نداشته باشید به احتمال خیلی زیاد مطلب به حافظه بلند مدت شما نخواهد رفت.

برای این که بتوانید توجه کافی داشته باشید سعی کنید مطالعه را با سکوت کامل انجام دهید گفتنی است که صدای موسیقی و صداهایی شبیه به موسیقی باعث بهم خوردن حافظه شما میشوند.

تمرکز روی کتاب

گام دوم

گام دوم برای تمرکز، مطالعه با برنامه ریزی است

یعنی برای مطالعه ساعات خاصی را در نظر بگیرید که ذهنتان آرام است

و زمانتان را مدیریت کنید در صورتی که زمان مدیریت نشود شما از لحاظ زمانی کم خواهید آورد

و این موضوع باعث از بین رفتن تمرکز شما خواهد شد

تحقیقات نشان داده است کسانی که با مدیریت و برنامه ریزی مشخص و قابل انعطاف درس خوانده اند در به یاد آوری مطالب موفق تر بوده اند

برنامه ریزی و تمرکز

گام سوم

گام سوم برای تمرکز دسته بندی و یا خوشه سازی مطالب است

اگر یادتان باشد در خلاصه نویسی به این موضوع اشاره کردیم که تیتر های مهم درسی را بنویسید

اکنون با این تیتر ها کار داریم ٫تیتر هایی را که از نظر محتوا باهم مرتبط هستند 

به صورت خوشه ای جمع کنید و آن ها را به همان صورت سعی کنید در ذهن خود پیاده سازید

گفتنی است که این خوشه سازی کاملا شخصی است و فقط برای خودتان مفید خواهد بود

گام چهارم

گام چهارم برای تمرکز این است که وقتی مطلبی را میخوانید و این مطلب برایتان نا آشنا می آید

سعی کنید فکرتان را به کار بیندازید و مطلب جدید را با مطالب موجود در زهنتان رابطه سازی کنید

یعنی رابطه ای را بین مطلب جدید و مطالب گذشته پیدا کنید

این گونه میتوانید بهتر مطلب را در زهنتان داشته باشید

گام پنجم

گام پنجم به این حالت است که شما باید از مطالبی که میخوانید انشا بسازید و بلند بلند بخوانید یعنی بتوانید بعد از خواندن یک مطلب آن را بسط دهید و در ذهن خود برایش یک متن سخنرانس آماده کنید و برای دانش آموزان خیالی تدریس کنید به این شکل میتوانید کاملا به مطلب آشنا شوید و در ذهن خود نگه دارید

و در آخر نه به عنوان یک گام چون در حوزه تخصصی روانشناسی نیست ولی در حد توصیه بهتر است خاطر نشان کنم که تغذیه مناسب میتواند باعث افزایش سوخت و ساز مغز شود و این امر خود به عنوان یک تقویت کننده حافظه مفید است

حامد دانش فراز ( روانشناس بالینی)

حامد دانش فراز

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

هفت − دو =