هوش مصنوعی-تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی هوش مصنوعی

 هوش مصنوعی چیست؟

هوش مصنوعی، هوش ماشین هاست!

در واقع شاخه ای از علوم کامپیوتر است که قصد دارد راه حل های الگوریتمی را ارائه کند تا بتوانیم به وسیله آنها در ماشین ها هوشمندی ایجاد کنیم. اما این تعریف کافی نیست. اول از همه باید بدانیم که تعریف هوشمندی چیست و بعد باید منظور از ماشین را دربیابیم.استدلال، منطق، تصمیم گیری . این ها توانایی هستند که شما از آنها استفاده می کنید. پس شما هوشمند هستید.

اگر این توانایی ها را در کامپیوتر هم ایجاد کنیم، آنگاه به ماشین هوشمند دست می یابیم!

هوش-مصنوعی-چیست

به همین سادگی … ولی به جز این ها چیز های دیگری هم در رابطه با تعریف هوشمندی وجود دارند که دانستن آنها را می توان مهم ارزیابی کرد.

بحث هایی در مورد هوشمندی و هوش مصنوعی مطرح شده است.تنها به دوره ی امروزه ی ما و قرن ۲۱ مربوط نمی شود. بلکه از سال ۱۹۵۰ این مباحث به طور جدی مطرح شد.

اهمیت آشنا شدن با مفاهیم هوش مصنوعی برای دانشجویان

در حال حاضر هوش مصنوعی به عنوان یکی از گرایش های رشته تحصیلی دانشگاهی مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. همچنین هوش مصنوعی یکی از دروس مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات نیز می باشد.

تکنیک ها و زبان های برنامه نویسی

عملکرد اولیهٔ برنامه نویسی هوش مصنوعی ایجاد ساختار کنترلی مورد لزوم برای محاسبهٔ سمبولیک است. زبان های برنامه نویسی لیسپ و پرولوگ علاوه بر اینکه از مهم‌ترین زبان های مورد استفاده در هوش مصنوعی هستند. خصوصیات نحوی و معنایی آن‌ها باعث شده که آن ها شیوه ها و راه حل های قوی برای حل مسئله ارائه کنند.

تأثیر قابل توجه این زبان ها بر روی توسعه هوش مصنوعی از جمله توانایی‌های آن ها به عنوان ابزارهای فکر کردن است. در حقیقت همان طور که هوش مصنوعی مراحل رشد خود را طی می کند، زبان های لیسپ و پرولوگ بیشتر مطرح می شوند. این زبان ها کار خود را در محدودهٔ توسعه سیستم های هوش مصنوعی در صنعت و دانشگاه ها دنبال می کنند. طبیعتاً اطلاعات در مورد این زبان ها به عنوان بخشی از مهارت هر برنامه نویس است.

پرولوگ: یک زبان برنامه نویسی منطقی است. یک برنامهٔ منطقی دارای یک سری ویژگی های قانون و منطق است. در حقیقت خود این نام از برنامه نویسی PRO در LOGIC می‌آید. در این زبان یک مفسر برنامه را بر اساس یک منطق می نویسد. ایدهٔ استفادهٔ توصیفی محاسبهٔ اولیه برای بیان خصوصیات حل مسئله یکی از محوریت‌های پرولوگ است. که برای علم کامپیوتر به‌طور کلی و بطور جزئی برای زبان برنامه نویسی هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لیسپ: اصولاً یک زبان کامل است که دارای عملکردها و لیست های لازمه برای توصیف عملکردهای جدید، تشخیص تناسب و ارزیابی معانی است. لیسپ به برنامه نویس قدرت کامل برای اتصال به ساختارهای اطلاعاتی را می دهد.  گر چه لیسپ یکی از قدیمی ترین زبان های محاسباتی است که هنوز فعال است. ولی دقت کافی در برنامه نویسی و طراحی توسعه باعث شده است که این یک زبان برنامه نویسی فعال باقی بماند.

سیستم‌های خبره

سیستم‌های خبره زمینه‌ای پرکاربرد در هوش مصنوعی و مهندسی دانش است.با توجه به نیاز روزافزون جوامع بر اتخاذ راه حل‌ها و تصمیمات سریع در مواردی که دانش‌های پیچیده و چندگانهٔ انسانی مورد نیاز است، بر اهمیت نقش آن‌ها افزوده هم می‌شود. سیستم‌های خبره به حل مسائلی می‌پردازند که به طور معمول نیازمند تخصّص‌های کاردانان و متخصّصان انسانی است.

به منظور توانایی بر حل مسائل در چنین سطحی ، دسترسی هرچه بیشتر اینگونه سامانه‌ها به دانش موجود در آن زمینه خاص ضروری می‌گردد.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/هوش_مصنوعی