۶راه برای به دست آوردن انگیزه در زمانهایی که تمایل به انجام هیچ کاری نداریم

۶راه برای به دست آوردن انگیزه در زمانهایی که تمایل به انجام هیچ کاری نداریم

شرایط و روزهای سخت برای هر کسی وجود دارند روزهایی که حوصله و انگیزه انجام هیچ کاری را نداریم حتی اگر دلیلی هم وجود نداشته باشد در این روزها افراد دو دسته میشوند؛دسته اول افرادی که دلسرد شده و توان و نیروی انجام کار خودراازدست میدهند از ادامه مسیر منصرف میشوند.

دسته دوم شامل افرادی میشود که در این روزها میجگند و پیروز میدان میشوند در این مطلب سعی میکنیم راه هایی برای نبرد با روزهای سخت و به دست آوردن انگیزه فراموش شده ارائه دهیم.

 با انگیزه ترین و سخت کوش ترین افراد نیز ممکن است به یکباره در کارهای خود به مشکل برخورند مامیتوانیم علت بی هدف شدن خودرا پیدا کرده و با تلاشی دوباره بهتر به مسیر خود ادامه دهیم.

۱-وحشت داشتن از کاری،آن را تبدیل به غیرممکن میکند

برای انجام یک کار خود را مجبور به انجام آن کنید،در مواردی نیز میتوانید از دوستان خود برای انجام کار خود کمک بگیرید. داشتن یک شریک امکان موفقیت را بیشتر میکند برای مثال اگر میخواهید ساعاتی از روز را ورزش کنید لباس های ورزش خود را در مقابل چشمانتان قرار دهید تا بیشتر آنها را ببینید و با یکی از دوستانتان برنامه ای تنظیم کنید که ورزش کنید .

۲-زمانی که در وسط انجام کاری هستید پشتکار داشته باشید

در شروع و پایان کار آسان است زیرا شما به وقتی شما در فکر رسیدن به هدف بزرگی هستید داشتن انگیزه درنتیجه کار فکر میکنید . و این افکار ایجاد انگیزه میکند سخت ترین مرحله یک کار اواسط آن است زمانی که نه انگیزه شروع کار و نه انگیزه به پایان رساندن کار وجود دارد.

دقیقا در میانه ی راه می فهمید که چه انرژی و زمانی برای به پایان رساندن کار خود نیاز دارید بارها با سختی های از قبل پیش بینی نشده وازدست دادن آسایش خود روبرو می شوید در میانه راه زمانی که انگیزه خود را از دست دادید به انگیزه و افکار قبل شروع کارتان فکر کنید این کار ممکن است به شما انگیزه دهد زمانی که به میانه راه رسیدید به راه خود ادامه دهید و روزانه کارهایی را که شما را به هدفتان نزدیکتر میکند را انجام دهید.

کنفوسیوس میگوید تا زمانی که شما به راه خود ادامه میدهند،مهم نیست که چقدر آهسته حرکت می کنید فراموش نکنید این وضعیت پایدار نیست،زودتر شروع به کار کنید.

۳- فکر کنید چرا به توانایی های خود شک دارید

 شما باقرار گرفتن در شرایط منفی میتوانید با تعریف کردن از خودتان باعث ایجاد جوی مثبت برای خودتان شوید. مقابله با افکار منفی کاری دشوار است اما سعی کنید با ایجاد جوی مثبت افکار منفی رااز خود دور کرده و احساس خوشی را برای خود به وجود آورید و زمانی که در وسط انجام کاری هستید،پشتکار داشته باشید .

۴- علت بی انگیزه بودن خود را پیدا کنید

در اکثر موارد ممکن است علت دلسرد شدن شما شامل موارد زیر باشد:

  • شما مجبور به انجام کاری هستید اما انجام آن برای شما هراس انگیز است و یا اینکه در تلاش برای موکول کردن آن کار هستید،زیرا آن کا را دوست ندارید.
  • احساس خوبی ندارید شاید به خواب،تغذیه،ورزش و نیاز دارید.
  • شما اعتماد به نفس کافی برای خروج از حصار امنی که برای خود درست کرده اید را ندارید از انجام کاری بخاطر اینکه ممکن است آرامش شما را برهم زند هراس دارید .
  • در ابتدای شروع هر کاری هیجان خاصی هست که در اواسط کار زمانی که تا پایان هم زمان زیادی مانده از بین می رود،هیجان شروع و پایان کار وجود ندارد شما در سخت ترین مرحله کار قرار گرفته اید .
راه هایی برای ایجاد انگیزه و انگیزه داشتن
۵-سریعتر از این وضعیت خارج شوید

موفقیت جاده ی پرپیچ و خمی است که معلوم نیست در پیچ بعدی آن چه چیز در انتظار ماست.

موفقیت راه صاف و بی دغدغه ای که عموم مردم از آن عبور میکنند نیست حرکت به جلو را با گام هایی هرچند کوچک آغاز کنید به یادداشته باشید که حرکت رو به جلو انگیزه شما را افزایش میدهد،حتی در زمانهایی که بی انگیزه هستید به شما کمک میکند تا بر ترس هایتان غلبه کنید از منطقه امن حصار ذهنتان خارج شوید وارد نبردهای ذهنی خود شوید و پیروز از میدان خارج شوید این کار باعث افزایش اعتماد به نفس شما میشود و توانایی شما برای خارج شدن از شرایط سخت و دشوار را افزایش میدهد شما راه رسیدن به هدف خود با مخالفتها و مقاومت هایی روبرو هستید .

این مخالفت ها ممکن شما انگیزه شماراکم کند .و سبب شود در شرایط سخت باقی بمانید کنار زدن این مشکلت و مخالفت ها میتوانند شما را امیدوار کنند که میتوانید موفق از شرایط سخت خارج شوید و هراسی از روزهای سخت نخواهید داشت.

هر فرد در شرایط سخت و بحرانی قرار گیرد،علت یابی این دلسردی و بی انگیزگی و تلاش و حرکت به جلو برای خارج شدن از بحران،روزهای سخت را به حداقل رسانده و شما را به موفقیت نزدیکتر میکند.

۶-مراقبت از بدن خود،زمانی که خسته اید

در مورد عادت های اخیر خود فکر کنید،به اندازه کافی استراحت داشته اید؟بیماری داشته اید که اثری از آن دربدنتان باقی مانده باشد؟ غذاها و نوشیدنی ها مغذی و سالم خورده اید؟درباره رفتار و علیم بدن خود فکرکنید بعضی روزها شما نیاز به ورزش و یا استراحت دارید از مراقبت از بدن باعث امیدواری و دلگرمی انجام کارهایتان می شود .

مراقبت از بدن و ورزش و ایجاد انگیزه

صهبا شهسواری

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر:

چهار × دو =